Icoon FrontForce

Brandweerzone Oost-Limburg verdelgt wespen met FrontForce Emergency

sectoren

Alle wespenmeldingen komen digitaal binnen via het e-loket en worden op de achtergrond verrijkt met coördinaten en eigenschappen. De ronde beheerder beschikt over een flexibel tool waarmee hij alle meldingen automatisch groepeert in uit te voeren wespenrondes.

“Als zone streven wij continu naar administratieve vereenvoudiging. Onze core business is brandweer taken uitvoeren en het nieuwe programma ter ondersteuning van wespenverdelging is een grote stap vooruit!”

Bart Aerts, Majoor

Logo Brandweerzone Oost-LimburgBrandweerzone Oost-Limburg (BWOL) rukte in 2020 maar liefst 6474 keer uit voor wespenverdelgingen. Grote hoeveelheden interventies hebben een enorme operationele impact op organisaties! Samen met FrontForce automatiseert BWOL de volledige operationele flow in hun Emergency software.

Alle wespenmeldingen komen digitaal binnen via het e-loket en worden op de achtergrond verrijkt met coördinaten en eigenschappen. De ronde beheerder beschikt over een flexibel tool waarmee hij alle meldingen automatisch groepeert in uit te voeren wespenrondes. We integreren GIS-intelligentie voor het oplossen van het travelling salesman problem, het berekenen van de meest optimale route. We ondersteunen de wespenverdelgers tijdens het uitvoeren van deze rondes via een mobiele applicatie.

De focus van de dispatchers blijft zo volledig op het behandelen van dringende oproepen. We leveren het bewijs: software koopt tijd en automatiseert uiteenlopende processen.

Onze nauwe samenwerking resulteert in een korte development periode en een hoge betrokkenheid van BWOL. Wekelijks bespraken we alles in detail tijdens onze statusmeetings.

De volledige flow met FrontForce Emergency

Ontvangst van de melding via het e-loket

Via de website van BWOL en zeer flexibel e-formulier dient de burger een aanvraag in. Op basis van configureerbare opties wijzen we het juiste interventietype toe aan de melding. Na het invullen vraagt het e-loket om de melding te bevestigen via een e-mail met een bevestigingsknop. Het e-loket voert een flexibele dubbeldetectie uit op alle meldingen. Personen melden vaak dubbel in de hoop sneller geholpen te worden.

Groeperen van meldingen in rondes

Alle wespenmeldingen komen binnen in een digitale actielijst. Het e-loket kent aan de meldingen eigenschappen toe om gelijkaardige meldingen samen te kunnen selecteren (bv. “Ladder”, “Herhaling”…). BWOL kiest zelf de eigenschappen met bijhorend icoon bij elke vraag van het e-loket.

De rondebeheerder maakt een selectie in de actielijst, het systeem gebruikt onze route-engine om deze groep meldingen automatisch op te delen in optimale rondes. De beheerder selecteert op basis van alle beschikbare eigenschappen of tekent een veelhoek op een kaart om een logische geografische opdeling te maken. Een nieuw binnengekomen melding voegt hij moeiteloos toe aan een ronde die zelfs al bezig is.

Uitvoeren van rondes

BWOL voert de wespenronde uit met de ondersteuning van onze mobiele applicatie. Een ronde is een aaneensluiting van interventies. De app verzorgt en digitaliseert alle noodzakelijke acties. Dispatching van het wespenvoertuig, wijziging van de status en verzameling van data gebeurt vanuit onze applicatie. De flow voor de brandweerman in de app is zeer eenvoudig en intuïtief waardoor hij zich volledig kan focussen op zijn kerntaak.

Wespenronde

Alle acties en informatie worden bij de interventie gelogd voor het verslag en eventuele facturatie. Na de interventie betaalt de burger meteen met de geïntegreerde Payconiq betaaloptie. Bij elke stap in het proces bepaalt BWOL zelf welke opties de brandweerman kan kiezen en of er extra informatie nodig is.

Self service

Naast voorbereide rondes biedt de app een self service modus. De brandweerman beschikt in de app over de actielijst en swipet interventies in de ronde. De “optimaliseer” knop gebruikt de intelligente route-engine om de interventies in de meest efficiënt mogelijke volgorde te plaatsen.

De actielijst bevat ook een sortering op afstand waarmee de wespenverdelger de dichtste interventies selecteert en zo op een organische manier de verdelgingen uitvoert.

De controle en verantwoordelijkheid ligt hier volledig bij de brandweerman zelf. De planning en uitvoering van de rondes doet de gebruiker zelf. De brandweerzone kiest zelf welke manier van werken ze verkiest: vooraf plannen of self service. Een keuze die zelfs per post genomen kan worden.

BWOL lost met FrontForce Emergency wespenverdelging snel en administratief eenvoudig op.