Icoon FrontForce

Ontwikkeling Applicatie Systeem Scheepvaart (APPLISS) voor SAB

“Ons partnership omvat een optimale samenwerking met high availability van het projectteam. Hiermee bewijst FrontForce een geïntegreerde oplossing van een uiterst complex proces on time en binnen budget te kunnen aanbieden!”

Loet de Hooge, Manager of Operations SAB

De Stichting Afvalstoffen & Binnenvaart (SAB) is aangewezen als Nederlandse autoriteit voor de uitgifte van officiële scheeps- en bemanningsdocumenten. Tevens functioneert de SAB als nationaal instituut voor de inning van de verwijderingsbijdrage (CDNI) en het inzamelen van scheepsafvalstoffen in de binnenvaart. Voor al deze werkzaamheden maakt de SAB gebruik van een uitgebreide, flexibele en procesgerichte databankapplicatie waarmee de werkzaamheden eenvoudig en doeltreffend uitgevoerd worden. De SAB is afhankelijk van zeer hoge datakwaliteit en de mogelijkheid hiermee inzicht te krijgen van diverse statistieken.

De SAB ging in 2020 het partnerschap aan met FrontForce voor de creatie van de applicatie APPLISS als basis voor het beheer van hun activiteiten. FrontForce bouwde een framework die de registratie van schepen, organisaties en personen voorziet. Dit framework diende als basis voor onder andere de processen om vaartijden te registreren, uitgeven van officiële scheeps- en bemanningsdocumenten, real-time registratie door derden voor afvalinname en bunkerregistraties en alle financiële administratieve handelingen.

APPLISS

APPLISS is niet enkel beschikbaar voor de medewerkers van SAB maar bevat ook een webshop en een consultatieportaal (MijnSAB). In het portaal kan een organisatie opvolgen wat er gebeurt met zijn schepen o.a. door het downloaden van documenten en facturen. De webshop geeft personen en organisaties de kans om bv. online scheeps- en bemanningsdocumenten aan te vragen en eco-rekeningen te openen en opwaarderen. Hiervoor heeft FrontForce ook een integratie gebouwd met het online betalingsplatform Mollie.

APPLISS kijkt ook naar de buitenwereld. Een belangrijk deel (en initiële trigger) in dit project is de integratie met de ECDB, een Europese database waarin personen die op de binnenvaart werken worden geregistreerd. Verder heeft FrontForce ook voorzien in de koppelingen met het boekhoudsysteem, het containersysteem voor afvalregistratie, een verbruiksplatform voor havenfaciliteiten en andere bronsystemen. Bovenop de integraties met bestaande systemen is er ook voorzien in een generieke API waarop leveranciers kunnen intekenen om zo data uit het systeem te halen. Deze integratie is naadloos verwerkt in de facturatie waardoor SAB in staat is om te factureren op basis van het gebruik.

Bijzonder aan dit project was de enorme hoeveelheid data die SAB de afgelopen 10 jaar had vergaard en bijgevolg naadloos gemigreerd diende te worden. De bestaande applicatie mocht geen downtime ondervinden om te kunnen overgaan in zijn opvolger. Daarnaast worden binnen het APPLISS systeem facturatie- en klantgegevens gegenereerd waarbij de integriteit van de opgeslagen en verwerkte data zeer belangrijk is. Het systeem is dus extreem veilig en conform de hoogste normen op vlak van cybersecurity en AVG (GDPR) opgezet.

Het project is agile uitgevoerd volgens de DevOps werkwijze. De agile PRINCE2 projectaanpak en deployment met Docker containers zorgden voor een korte weg naar de klant. De software is in verschillende maandelijkse sprints opgeleverd om op deze manier snelle feedback te krijgen. Deze werkwijze stelde SAB in staat om vroeg in het project afgewerkte delen te testen.

FrontForce heeft een SLA voor het beheer en onderhoud van de applicatie die de opdrachtgever maximaal ontzorgt met gelimiteerde oplostijden (critical incident opgelost binnen 2 uur) en geëiste beschikbaarheid van het volledige systeem.